icon Polimeryzacja

Aby farba mogła zastygnąć i idealnie przywrzeć do powierzchni, musi zostać spolimeryzowana w piecu, w stabilnej temperaturze i przez odpowiedni czas. Dla uzyskania najlepszych rezultatów niezbędne jest zapewnienie jednolitej temperatury wewnątrz pieca oraz stałej recyrkulacji powietrza.

Piec Do Polimeryzacji W Kształcie Dzwonu

Ten niebezpośrednio ogrzewany piec został zaprojektowany z komorą spalania umieszczoną poniżej komory, przez którą przechodzą elementy. Kształt dzwonu pozwala na naturalne zatrzymywanie ciepłego powietrza wewnątrz. Taki kształt jest odpowiedni tylko wtedy, gdy elementy zawieszone na przenośniku moją objętość umożliwiającą podnoszenie lub obniżanie ich na drodze przenośnika podwieszanego.

Piec Do Polimeryzacji Z Kurtyną Powietrzną

Kurtyny powietrzne, odpowiednio dobrane do prędkości i wymiarów przemieszczanego elementu, tworzą ścianę wymuszonego przepływu powietrza, której celem jest zatrzymanie powietrza wewnątrz pieca i uniknięcie strat energii cieplnej. Zapewniamy, że poprzez odpowiednie oddzielenie wlotu i wylotu pieca nie dochodzi do zanieczyszczenia koloru pomiędzy różnymi partiami malowanych detali.

Piece Statyczne

Piece z wymuszonym obiegiem powietrza składają się z dwóch oddzielnych obszarów: komory roboczej, w której znajdują się obrabiane elementy, oraz pośredniego wymiennika ciepła.
Materiał wprowadzany jest do wnętrza za pomocą wózków lub poprzez zintegrowanie konstrukcji pieca z systemem szyn i podwieszanych wieszaków. Drzwi serwisowe mogą być uchylne lub przesuwne.