icon Zarządzanie I Sterowanie Systemem

Jak w każdym innym procesie przemysłowym, również podczas malowania ważne jest monitorowanie kosztów eksploatacji, warunków pracy systemu oraz partii produkcyjnych. Nasze systemy wyposażone są w układ zarządzania i sterowania ze sterownikami PLC, które spełniają wymagania projektu innowacyjnego Industry 4.0

Oprogramowanie Nadzorcze

Począwszy od wstępnego wprowadzenia danych (dotyczących zamówienia, klienta, koloru, aktywnych operatorów) oprogramowanie, dzięki ciągłemu dialogowi ze sterownikiem PLC, wykrywa wartości wszystkich parametrów procesu w każdej fazie obróbki. 
W wysokim stopniu konfigurowalne, za pośrednictwem panelu z ekranem dotykowym na szafie sterowniczej umożliwia dostęp między innymi do pozycji zamówień w toku, liczby obsłużonych zawieszek, czasów rozpoczęcia i zakończenia załadunku/rozładunku, tworzenia nowych receptur, generowania raportów.

Szafa Sterownicza Z Ekranem Dotykowym

Za pomocą ekranu dotykowego naszych szaf sterowniczych możliwe jest kontrolowanie i wyświetlanie wszystkich części składających się na nasz system malarski, mediów oraz ich funkcjonowania.
System jest przyjazny dla użytkownika i posiada wielojęzyczny interfejs. Ponadto umożliwia zdalną kontrolę, co pozwala naszym wyspecjalizowanym technikom monitorować jego działanie i zapewnić natychmiastowe zdalne wsparcie.