icon Systemy Zawieszenia

Posuw ciągły, posuw krokowy, posuw ręczny, posuw ze zmienną prędkością. A ponadto: z obrotowymi hakami, z przełącznikami, z zsuwniami do załadunku i rozładunku. Przenośnik podwieszany dostosowuje się do procesu i wydajności systemu malarskiego. Odpowiednio zaprojektowany, upraszcza operacje załadunku, rozładunku i malowania.

Jednoszynowe Przenośniki Podwieszane

Jednym z najprostszych systemów transportowych jest podwieszany przenośnik jednoszynowy, umożliwiający przemieszczanie elementów przez cały cykl malowania zgodnie z wcześniej ustaloną kolejnością.
Elementy zaczepiane są w strefie załadunku, na stałych lub obrotowych zawieszkach i podążają po całym zamkniętym obwodzie przenośnika aż do strefy rozładunku.
Dzięki optymalizacji operacji załadunku i optymalnemu wykorzystaniu wydajności przenośnika gwarantowana jest maksymalna produktywność systemu.

Ręczne Przenośniki Podwieszane

Nawet jeśli proces malowania odbywa się za pomocą systemu statycznego, podwieszane szyny i wieszaki mogą znacznie ułatwić obsługę. Umożliwiają szybkie przemieszczanie elementów, których dotyczą niestandardowe czasy i cykle, oraz maksymalne wykorzystanie elastyczności systemu.
Aby uprościć załadunek i rozładunek, można je wyposażyć w półautomatyczne lub automatyczne systemy opuszczania oraz suwnice.

Dwuszynowe Przenośniki Podwieszane

Dwuszynowy przenośnik podwieszany umożliwia radykalne zmniejszenie wymaganej przestrzeni na zakrętach i pozwala na załadunek oraz rozładunek elementów przy zatrzymanym wieszaku. Kolejną cechą jest możliwość zapewnienia stref akumulacyjnych w różnych obszarach systemu, co zwiększa elastyczność zarządzania procesem.
Znajduje swoje optymalne zastosowanie, gdy trzeba przemieszczać elementy o dużych wymiarach.

Przenośniki Dla Systemów Pionowych

Załadunek profili w pionie wymaga, aby przenośnik mógł pomieścić profile o jak najmniejszym możliwym rozstawie. Nasze przenośniki podwieszane umożliwiają rozstaw zawieszeń: 100, 133 i 200 mm. 
Aby ułatwić czynności na początku i na końcu cyklu malowania, które są bardzo ważne dla maksymalizacji wydajności instalacji, każdy z naszych systemów wyposażony jest w specjalne zsuwnie, ławy zsynchronizowane z prędkością łańcucha do zawieszania oraz ławy przeznaczone do rozładunku.