icon Przygotowanie Powierzchni

Wstępna obróbka powierzchni jest pierwszym etapem procesu w pełnym cyklu malowania. Dla dobrej przyczepności i odporności farby niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podłoża metalowego. 

Wstępna Obróbka Metodą Natryskową

Tunel wstępnej obróbki metodą natryskową jest systemem myjącym dla cykli automatycznych. Elementy zawieszone na przenośniku podwieszanym przemieszczają się przez tunel i za pomocą ramp natryskowych wyposażonych w dysze są spryskiwane strumieniami wody zawierającymi określone substancje chemiczne. 
Tunel może być ciągły lub podzielony na etapy.
Aby uzyskać maksymalną skuteczność obróbki, projekt musi uwzględniać parametry aplikacji produktów chemicznych (czas i temperaturę) oraz brak przenoszenia pomiędzy poszczególnymi etapami mycia, które powodowałoby niepożądane zanieczyszczenie.

KASKADOWA OBRÓBKA WSTĘPNA

Tunel obróbki wstępnej jest specjalnie zaprojektowany do obróbki profili aluminiowych techniką mycia kaskadowego. Ten „kaskadowy” system skutecznie i niezawodnie myje profile od góry, umożliwiając bardzo niskie zużycie energii i doskonałą jakość przygotowania powierzchni.
Wykonane ze stali nierdzewnej, tace kaskadowe są modułowe i mają regulowaną wysokość oraz głębokość, w zależności od obrabianych profili. Ich geometria tworzy idealnie pionową kaskadę na całej długości profilu i utrzymuje czasy obróbki na stałym poziomie.

Kabiny Do Mycia Ręcznego

Kabiny myjące są idealną przestrzenią do przeprowadzania zabiegów w trybie ręcznym. Kabina jest zamkniętą przestrzenią z podłogą rusztową, po której można chodzić i pod którą przepływają i gromadzą się odpady. Obszar ten jest wyposażony w oświetlenie oraz system wyciągowy.
Mycie odbywa się ręcznie za pomocą myjki wodnej z rozpylaczem wysokociśnieniowym. 

Kabiny Mycia Automatycznego

Automatyczne kabiny do mycia natryskowego składają się z umieszczonej nad zbiornikami zabiegowymi zabudowanej strefy akumulacji detali przeznaczonych do chemicznego przygotowania powierzchni. Kabiny te umożliwiają zintegrowanie automatycznego cyklu obróbki wstępnej z systemami malowania wsadowego, doskonaląc jakość procesu bez utraty elastyczności. 

Elementy przeznaczone do obróbki umieszczane są wewnątrz podzespołów mycia za pomocą wieszaków przesuwanych za pomocą ręcznej lub automatycznej suwnicy.

Panele Izolacyjne Eco-Fusion

Poprzez wyłożenie tymi panelami ciepłych stref tunelu myjącego uzyskuje się gwarantowaną oszczędność energii cieplnej na poziomie co najmniej 14%.

EcoFusion to panele izolujące i dźwiękochłonne, zapewniające idealne środowisko pracy. Mogą być pomalowane farbą proszkową dowolnego koloru.

System Pasywacji Nebula

Wbudowany na etapie pasywacji w tunele obróbki wstępnej, system Nebula zapewnia natryskiwanie elementu roztworem o stałych właściwościach chemicznych oraz zmniejszenie zużycia wody.

Urządzenie wyposażone jest w system dozowania, mieszania i kontroli chemikaliów, system operacyjny z dotykowym panelem sterowania oraz rampę z dyszami rozpylającymi.

Systemy Demineralizacji

Demineralizacja to proces uzdatniania wody, który eliminuje rozpuszczone w niej sole.
Proces ten można przeprowadzić za pomocą instalacji z żywicami jonowymiennymi, które poddają recyklingowi wodę do mycia i selektywnie usuwają jony z roztworów wodnych. 

Lamelowy Separator Oleju

System ten idealnie nadaje się do usuwania zanieczyszczeń i utrzymywania jakości kąpieli odtłuszczających w tunelach obróbki wstępnej pracujących przez kilka zmian dziennie.

Lamelowy separator oleju oddziela krople oleju z kąpieli uzdatniającej na zasadzie agregacji/koalescencji.

Myjki Ciśnieniowe Na Gorąco

Myjki ciśnieniowe to maszyny czyszczące, które wykorzystują przepływ wody pod wysokim ciśnieniem o wysokiej temperaturze do usuwania z powierzchni metalowych tłuszczu i oleistych pozostałości.
Dostarczany z opryskiwaczem z uchwytem i przedłużaczem.